HIKARI


Dark rice-soy bean paste Aka Miso, 20 kg
Dark rice-soy bean paste Aka Miso, 20 kg
HIKARI
EAN: 14902663007064
69.72 EUR
Light rice-soy bean paste Shiro Miso, 20kg
Light rice-soy bean paste Shiro Miso, 20kg
HIKARI
EAN: 14902663007040
66.07 EUR

Out of stock

Light rice-soy bean paste Shiro Miso, 20kg
Light rice-soy bean paste Shiro Miso, 20kg
HIKARI
EAN: 4902663007057
66.07 EUR