HIKARI


Dark rice-soy bean paste Aka Miso, 20 kg
Dark rice-soy bean paste Aka Miso, 20 kg
HIKARI
EAN: 14902713120439
54.27 EUR

Quantity < 10 pcs

Dark rice-soy bean paste Aka Miso, 1kg
Dark rice-soy bean paste Aka Miso, 1kg
HIKARI
EAN: 4902663007517
4.52 EUR

Quantity < 10 pcs

Light rice-soy bean paste Shiro Miso, 1kg
Light rice-soy bean paste Shiro Miso, 1kg
HIKARI
EAN: 4902663007500
4.52 EUR
Light rice-soy bean paste Shiro Miso, 20kg
Light rice-soy bean paste Shiro Miso, 20kg
HIKARI
EAN: 14902663007040
54.27 EUR