Privātuma politika

Interneta vietnes www.cesars.lv īpašnieks un uzturētājs ir SIA CESARS, vienotais reģistrācijas numurs: 40003475655, kas darbojas ievērojot Vispārējo datu aizsardzības regulu (General Data Protection Regulation – GDPR, kas stājas spēkā no 25.05.2018).

Informācijas saņemšana
Piesakoties informācijas saņemšanai no SIA CESARS, Jūs piekrītat savu datu uzglabāšanai uzņēmuma iekšējā datu bāzē, kā arī to apstrādei. Privātuma atruna paskaidro kā tiek izmantota informācija, kuru Jūs mums sniedzat interneta vietnē. Privātuma atruna ir paredzēta Jūsu aizsardzībai, informējot Jūs par to, kāda privātā informācija tiek ievākta, kādas ir informācijas ievākšanas metodes un kā to apstrādājam.

Kādēļ mēs ievācam Jūsu datus?
Personas datu un informācijas sniegšana ir brīvprātīgs process, kas palīdz mums iepazīt savus klientus un uzlabot interneta vietnes saturu, savukārt Jums saņemt SIA CESARS pakalpojumus, kuri vislabāk atbilst tieši Jūsu vajadzībām. Jūsu sniegtā personas datu informācija tiek izmantota tikai saziņai ar Jums, rēķinu un pavadzīmju sagatavošanai, nosūtīšanai un administrēšanai, kā arī preču piegādes veikšanai.
Kā interneta vietnes www.cesars.lv lietotājs, Jūs varat izvēlēties saņemt no mums dažāda rakstura informāciju. Lai nodrošinātu šo pakalpojumu, mums ir nepieciešama Jūsu elektroniskā pasta adrese un atsevišķos gadījumos vārds, uzvārds un tālruņa numurs. Izvēle saņemt informāciju no mums vienmēr ir brīvprātīga. Ja Jūs izvēlējāties saņemt no mums konkrēta rakstura informāciju, tad ar Jūsu skaidri izteikto piekrišanu mēs izmantosim Jūsu personas datus tikai šī rakstura informācijas izsūtīšanai un citiem mērķiem Jūsu personas datus neizmantosim. No informācijas saņemšanas Jūs varat atteikties jebkurā brīdī.

Personas datu atklāšana nesaistītajām trešajām pusēm
SIA CESARS var nodot personas datus, kas iegūti caur šo vietni, trešajām pusēm, kas sniedz atbalsta pakalpojumus, ieskaitot datu apstrādes pakalpojumus. Šīm personām var būt nepieciešama informācija par Jums savu funkciju veikšanai. Šīm personām nav tiesību izmantot personas datus, kurus mēs viņiem nododam, jebkuriem citiem mērķiem, izņemot tos, par kuriem esam Jūs informējuši šajā Privātuma politikā par personas datu aizsardzību.
Papildus SIA CESARS var nodot vai pārsūtīt viņu datubāzē esošos personas datus nesaistītai trešajai pusei, piemēram, lai ievērotu tiesībsargājošo iestāžu likumīgu prasību. Pirms personas datu atklāšanas trešajai pusei, SIA CESARS prasīs trešajai pusei ievērot atbilstošus piesardzības pasākumus, lai šos datus aizsargātu pret neatļautu lietošanu vai atklāšanu.
SIA CESARS interneta vietnē www.cesars.lv saņemtos personas datus nodod e-pasta mārketinga kompānijai THE ROCKET SCIENCE GROUP LLC (turpmāk tekstā – Mailchimp) (ASV), kuras pakalpojumu SIA CESARS izmanto informācijas nosūtīšanai Jums. SIA CESARS ir noslēdzis vienošanos ar Mailchimp par personas datu aizsardzību, lai nodrošinātu adekvātu Jūsu personas datu aizsardzību.
SIA “CESARS” " interneta vietnē www.cesars.lv saņemtos personas datus nodod SIA OMNIVA (turpmāk tekstā – Omniva), kuras pakalpojumu SIA CESARS izmanto informācijas nosūtīšanai Jums, ja esat izteicis savu brīvu gribu un izvēlējies pasūtījuma saņemšanu ar piegādi.
Pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanai telefona sarunas var tikt ierakstītas. Sarunas tiek uzglabātas līdz 24 mēnešiem. Šo pakalpojumu nodrošina telekomunikāciju pakalpojuma sniedzējs SIA LATTELECOM, ar kuru SIA CESARS ir noslēdzis sadarbības līgumu.
SIA CESARS ir noslēdzis līgumu ar SIA A DATI, kas nodrošina interneta vietnes platformas uzturēšanas pakalpojumus un ir uzņēmies neizpaust informāciju un datus, kas kļuvuši tam pieejami.
SIA CESARS var tikt uzlikts par pienākumu nodot privātpersonu datus valsts vai pašvaldības institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Atteikšanās
Saņemot e-pastu no SIA CESARS, kuriem Jūs pierakstījāties interneta vietnē www.cesars.lv, Jums vienmēr tiks nosūtīta saite ar iespēju atteikties no jaunumu saņemšanas. Izvēloties šo iespēju, Jūsu e-pasts tiks dzēsts no mūsu datu bāzes un informāciju vairs nesaņemsiet. Jūs jebkurā brīdi varat atsaukt savas sniegtās piekrišanas SIA CESARS, par to nosūtot rakstisku paziņojumu SIA CESARS uz tās juridisko adresi vai e-pastu

Sīkdatnes
Sīkdatnes (cookies) ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti tīmekļa pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā neliels fails. Sīkdatnes atvieglo interneta vietnes izmantošanu. Sīkdatņu izmantošanu ir iespējams atslēgt, tomēr tas nav ieteicams, jo tas var samazināt vietnes izmantošanas iespējas. Izmantojot sīkdatnes netiek ievākta jebkāda informācija par Jums. Sīkdatnes SIA CESARS var izmantot, lai sagatavotu un parādītu Jums piemērotākus pakalpojumu piedāvājumus citās interneta vietnēs kā arī lai veiktu statistiskus novērojumus par interneta vietnes www.cesars.lv lietojamību, bet sīkdatnes nekādā gadījumā netiek saistītas ar Jūsu konkrētajiem personas datiem un nevar tikt attiecinātas uz Jūsu personīgo informāciju.

Datu integritāte un drošība
SIA CESARS veiks saprātīgus pasākumus, lai saglabātu personas datu pareizību, precizitāti un vienotu veselumu mūsu datubāzēs, kā arī nodrošinās datubāžu drošību. Jūsu personas datus mēs uzglabāsim tikai tik ilgi, cik nepieciešams to mērķu, kuriem tie tika iegūti izpildīšanai vai arī, lai izpildītu normatīvā regulējuma prasības ziņot par pārkāpumiem un sniegt informāciju. Mūsu serveri un datubāzes atbilst finanšu nozares standarta drošības prasībām. Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar mūsu personas datu apstrādes iekšējo normatīvo regulējumu. Mēs centīsimies novērst jebkādus datu zudumus, noplūdi, ļaunprātīgu to izmantošanu, nesankcionētu atklāšanu, izmaiņas datos vai to iznīcināšanu.

Piekļuve datiem, dzēšana un labošana
Ja vēlaties piekļūt saviem personas datiem, tos labot vai dzēst, Jūs to varat darīt ielogojoties interneta vietnē www.cesars.lv, sazinoties ar mums e-pastā vai pa tālruni +371 6770 2744. Lūgumi labot, pārnest, ierobežot vai izdzēst personas datus tiek izskatīti atbilstoši normatīvajam regulējumam un ziņošanas prasībām vai dokumentu saglabāšanai, kas tiek prasīta no SIA CESARS, kā pārtikas un nepārtikas preču tirgotāja.
Jums ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi - kādi Jūsu personas dati ir SIA CESARS rīcībā, kā tie tiek apstrādāti, kam nodoti. Kā arī Jums ir tiesības pieprasīt labot neprecīzos personas datus, piemēram, saziņas kontaktinformācijas maiņas gadījumā (telefons, e-pasts); pieprasīt dzēst personas datus, ja abas pušu saistības ir izpildītas.

Personas datu glabāšanas ilgums
SIA CESARS glabā un apstrādā Jūsu personas datus tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Jums noslēgtā vienošanās, vai kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA CESARS vai Jūs varat realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, celt vai vest prasību tiesā), kamēr kādai no pusēm ar normatīvo regulējumu ir uzlikts par pienākumu personas datus glabāt vai kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Hipersaites uz citām vietnēm
Internetveitne www.cesars.lv var saturēt hipersaites uz tīmekļa vietnēm (piemēram, www.youtube.com u.c.), ko neuztur SIA CESARS. Šīs hipersaites ir paredzētas tikai Jūsu zināšanai un ērtībām un neietver trešo pušu tīmekļa vietnes darbības vai jebkuras saistības ar to uzturētājiem apstiprinājumu. SIA CESARS nepārvalda šīs tīmekļa vietnes un nav atbildīga par to personas datu apstrādes politiku. Mēs iesakām iepazīties ar privātuma politiku, kas publicēta jebkurā vietnē, pirms konkrētās vietnes izmantošanas vai savu personas datu sniegšanas.

Jautājumi par personas datu aizsardzību
Ja jums rodas jautājumi par personas datu aizsardzību vai interese par to, kā SIA CESARS apstrādā Jūsu personas datus, lūdzu, informējiet par to mūs e-pastā: vai pa tālruni +371 6770 2744.