HANAMARUKI


Dark rice & soy beans paste Aka Miso, in box, 20kg
Dark rice & soy beans paste Aka Miso, in box, 20kg
HANAMARUKI
EAN: 14902401500666
73.69 EUR

Quantity < 10 pcs